บันทึกข้อมูลกะงาน

บันทึกข้อมูลกะงาน

ใช้สำหรับบันทึกกะงานต่าง ๆ ทั้งกะงานปกติ และกะงานล่วงเวลา สำหรับเจ้าหน้าที่บุคคลอ้างอิงไปบันทึกตารางการทำงานของพนักงาน

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถบันทึกกะงานปกติและกะงาน OT ได้
  • สามารถเชื่อมข้อมูลการประมวลผลรายได้และค่าแรงไปที่ระบบเงินเดือน(Payroll) ได้
  • สามารถกำหนดรายได้ของกะงานได้
  • สามารถบันทึกรอบเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดได้ว่าเป็นของวันก่อนหน้าหรือวันถัดไป
  • สามารถกำหนดการหักค่าจ้างกรณีเข้าสายและออกก่อนได้ว่าจะหักตามจำนวนครั้งที่หักตามจำนวนนาทีที่สาย หรือ ไม่หักเลย
  • สามารถกำหนดให้คำนวณ OT อัตโนมัติ ต่อจากเวลางานปกติได้
  • สามารถเลือกยกเว้นไม่ให้คำนวณ OT กับพนักงานทดลองงานได้
  • สามารถเลือกวันที่ที่ต้องการให้คำนวณ OT ให้อัตโนมัติได้
  • สามารถ Link ไปยังระบบ Personnel , General Setup ได้
 6419
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์