Payroll ระบบจ่ายเงินเดือน

Payroll ระบบจ่ายเงินเดือน

Payroll โปรแกรม Payroll โปรแกรมเงินเดือน ระบบคำนวณการจ่ายเงินเดือนพนักงาน
ระบบ Payroll เป็นระบบที่ใช้ในการคำนวณการจ่ายเงินเดือน และค่าแรงของพนักงาน รวมไปถึงรายการหักทุกประเภทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ระบบยังสามารถรองรับเงื่อนไขการคำนวณต่างๆ ได้หลากหลาย และมีรูปแบบงวดการจ่ายเงินที่มากขึ้น เช่น การจ่ายโบนัสระหว่างเดือน การจ่ายงวดพิเศษ กำหนดสูตรในการคำนวณเบี้ยขยัน และยังสามารถกำหนดวงเงินการจ่ายให้กับพนักงาน เพื่อตรวจสอบไม่ให้มีการบันทึกจำนวนเงินเกินจากที่กำหนด เป็นต้น ซึ่งข้อมูลในแต่ละงวดการจ่ายต่างๆ ระบบจะนำไปประมวลผลเพื่อคำนวณภาษี ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยระบบจะตรวจสอบข้อมูล และจำนวนเงินได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและแม่นยำ ทั้งนี้ผู้ใช้ยังสามารถให้ระบบกรองข้อมูลก่อนที่จะทำการประมวลผล และรองรับการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการลดหย่อน และการคำนวนภาษีทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ตลอดจนการจัดเก็บหรือโอนข้อมูลเพื่อนำส่งกรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมถึงการโอนข้อมูลผ่านธนาคารต่างๆ ได้ทุกธนาคารหรือจ่ายเป็นเงินสดให้กับพนักงาน

คณสมบัติเด่นของระบบ Payroll จ่ายเงินเดือน

 • สามารถกำหนดประเภทรายได้ – รายหัก ได้ตามเงื่อนไขขององค์กร
 • สามารถกำหนดได้ว่าจะนำรายได้ มาคำนวณภาษี, ประกันสังคม, กองทุนสำรอง หรือ จะนำ รายหัก มาหักออกก่อนคำนวณภาษี, ประกันสังคม, กองทุนสำรองหรือไม่
 • สามารถกำหนดรูปแบบงวดการจ่ายได้มากกว่าเดือนละ 1 งวด/เดือน
 • สามารถเลือกการคำนวณภาษีของพนักงานได้ทั้งแบบหัก ณ ที่จ่าย, นายจ้างออกให้ครั้งเดียว, นายจ้างออกให้ตลอด หรือจะเป็นแบบไม่คิดภาษีได้
 • ระบบกำหนดรายได้ที่ได้รับการยกเว้น, รายจ่ายที่สามารถนำมาลดหย่อน และ Tax Step ปัจจุบันให้ ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขข้อมูลได้กรณีที่กฎหมายมี การเปลี่ยนแปลง
 • สามารถ Post ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบัญชี โดย Post GL ในโปรแกรมบัญชี (MyAccount, WINSpeed) ของบริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัดได้
 • สามารถบันทึกจ่าย/หัก รายได้ – รายหัก รวมถึง OT แบบกลุ่มได้
 • สามารถ Import/Export บันทึกการจ่ายได้ทั้งไฟล์ Excel และ Text File
 • สามารถกำหนดวิธีการปัดเศษเงิน, เวลา, และจำนวนจุดทศนิยมได้
 • สามารถจัดเก็บข้อมูลนำส่ง Text File สำหรับนำส่งแบบออนไลน์ หรือแบบแผ่น Disk ให้กับธนาคาร, กองทุนสำรอง, ภาษี และประกันสังคมได้
 • สามารถปิดงวดในเดือนที่มีการประมวลผลไปแล้วเพื่อป้องกันการประมวลผลรายได้ผิดเดือน
 • สามารถเรียกรายงาน Pay slip จากระบบและ Print นำส่งให้พนักงานได้
 • สามารถเรียกรายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกจ่ายในแต่ละเอกสาร หรือแต่ละงวดได้
 55170
ผู้เข้าชม

ลงทะเบียน Demo โปรแกรมเงินเดือน Prosoft HRMI

ครบทุกฟังก์ชั่นการใช้งาน คำนวณเงินเดือน ค่าแรง ภาษี ประกันสังคม

[New] ฟอร์มลงทะเบียน [Product]

ชื่อผู้ติดต่อ :
ตำแหน่ง :
ชื่อบริษัท :
จำนวนบริษัทที่ต้องการใช้งาน :
จำนวนสาขาทั้งหมด :
จำนวนพนักงานทั้งหมด :
ผลิตภัณฑ์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
เรื่อง :
รายละเอียด :
ฟังก์ชันที่คุณต้องการ :
ฟังก์ชั่นอื่นๆ ที่คุณต้องการ :
คุณเห็น Prosoft HRMI ครั้งแรกจากช่องทางใด? :
ยอมรับเงื่อนไข :
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์