ประมวลผลสิ้นปี

ประมวลผลสิ้นปี

เมื่อถึงสิ้นปีจะมีการลบข้อมูลบางส่วนทิ้งไปและ ทำการเตรียมข้อมูลให้พร้อมสำหรับการทำงานในปีต่อไป ซึ่งเมนูประมวลผลสิ้นปีจะทำการจัดการกับข้อมูลทั้ง 2 ส่วนนั้นให้โดยอัตโนมัติ และสามารถเก็บข้อมูลที่ประมวลผลไว้สำรองได้

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถสำรองข้อมูลประจำปีได้
  • สามารถเลือกได้ว่าต้องการลบข้อมูลพนักงานที่ลาออกและเกษียณอายุออกจาก ระบบหรือไม่
  • สามารถเลือกปีประมวลผลและปีภาษีใหม่ได้
  • สามารถปิดประมวลผลสิ้นปีของแต่ละปีภาษีได้
  • สามารถป้องการการประมวลผลสิ้นปีจาก user อื่นได้โดยการใส่ Password
 4771
ผู้เข้าชม

ลงทะเบียน Demo โปรแกรมเงินเดือน Prosoft HRMI

ครบทุกฟังก์ชั่นการใช้งาน คำนวณเงินเดือน ค่าแรง ภาษี ประกันสังคม

[New] ฟอร์มลงทะเบียน [Product]

ชื่อผู้ติดต่อ :
ตำแหน่ง :
ชื่อบริษัท :
จำนวนบริษัทที่ต้องการใช้งาน :
จำนวนสาขาทั้งหมด :
จำนวนพนักงานทั้งหมด :
ผลิตภัณฑ์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
เรื่อง :
รายละเอียด :
ฟังก์ชันที่คุณต้องการ :
ฟังก์ชั่นอื่นๆ ที่คุณต้องการ :
คุณเห็น Prosoft HRMI ครั้งแรกจากช่องทางใด? :
ยอมรับเงื่อนไข :
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์