ประมวลผลสิ้นปี

ประมวลผลสิ้นปี

เมื่อถึงสิ้นปีจะมีการลบข้อมูลบางส่วนทิ้งไปและ ทำการเตรียมข้อมูลให้พร้อมสำหรับการทำงานในปีต่อไป ซึ่งเมนูประมวลผลสิ้นปีจะทำการจัดการกับข้อมูลทั้ง 2 ส่วนนั้นให้โดยอัตโนมัติ และสามารถเก็บข้อมูลที่ประมวลผลไว้สำรองได้

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถสำรองข้อมูลประจำปีได้
  • สามารถเลือกได้ว่าต้องการลบข้อมูลพนักงานที่ลาออกและเกษียณอายุออกจาก ระบบหรือไม่
  • สามารถเลือกปีประมวลผลและปีภาษีใหม่ได้
  • สามารถปิดประมวลผลสิ้นปีของแต่ละปีภาษีได้
  • สามารถป้องการการประมวลผลสิ้นปีจาก user อื่นได้โดยการใส่ Password
 4110
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์