จัดเก็บข้อมูลนำส่ง

จัดเก็บข้อมูลนำส่ง

ใช้สำหรับจัดเก็บข้อมูลที่ประมวลผลแล้วในรูปแบบ Text file เพื่อนำส่งธนาคาร , สำนักงานประกันสังคม , กรมสรรพากร , หรือบริษัทจัดการกองทุน

คุณสมบัติ

Benefit

 • สามารถจัดเก็บข้อมูล ภงด1. , ภงด1ก. และ ภงด.91 ลงแผ่น Disk เพื่อนำส่งกรมสรรพากรได้
 • สามารถจัดเก็บข้อมูลเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพลงแผ่น Disk เพื่อนำส่งบริษัทจัดการกองทุนเลี้ยงชีพได้
 • สามารถจัดเก็บข้อมูลประกันสังคมลงแผ่น Disk เพื่อนำส่งสำนักงานประกันสังคมได้
 • สามารถเลือกธนาคารและสาขาที่จะนำส่งข้อมูลได้
 • การจัดเก็บข้อมูลสามารถเลือกได้ว่าจะนำข้อมูลของพนักงานคนใดส่งบ้าง
 • สามารถเลือกได้ว่าจะนำส่งข้อมูลของงวดการจ่ายใดและสามารถเลือกได้มากกว่า 1 รูปแบบงวดการจ่าย
 • สามารถเลือกประเภทการนำส่งภาษีได้ว่าจะนำส่ง ภงด1. , ภงด1ก. หรือ ภงด91
 • สามารถบันทึกข้อมูลในรูปแบบที่ยื่นผ่าน Internet และ นำส่งผ่าน Internet ได้
 • การนำส่งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเลือกได้ว่าจะนำส่งเป็นภาษาไทยหรือเป็นภาษาอังกฤษ
 • การจัดเก็บข้อมูลนำส่งสามารถจัดเก็บได้ตาม Format ของแต่ละธนาคารได้
 • สามารถแสดงข้อมูลพนักงานที่ต้องการจัดเก็บข้อมูลนำส่งได้
 6587
ผู้เข้าชม

ลงทะเบียน Demo โปรแกรมเงินเดือน Prosoft HRMI

ครบทุกฟังก์ชั่นการใช้งาน คำนวณเงินเดือน ค่าแรง ภาษี ประกันสังคม

[New] ฟอร์มลงทะเบียน [Product]

ชื่อผู้ติดต่อ :
ตำแหน่ง :
ชื่อบริษัท :
จำนวนบริษัทที่ต้องการใช้งาน :
จำนวนสาขาทั้งหมด :
จำนวนพนักงานทั้งหมด :
ผลิตภัณฑ์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
เรื่อง :
รายละเอียด :
ฟังก์ชันที่คุณต้องการ :
ฟังก์ชั่นอื่นๆ ที่คุณต้องการ :
คุณเห็น Prosoft HRMI ครั้งแรกจากช่องทางใด? :
ยอมรับเงื่อนไข :
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์