ประมวลผล GL

ประมวลผล GL

ในการ Post GL จำเป็นต้องมีการกำหนดก่อนว่ารายการที่จะลงบัญชีมีอะไรบ้าง และมีรูปแบบเป็นอย่างไร (Dr. , Cr.) ลงที่บัญชีอะไรและลงที่สมุดรายวันเล่มใด ซึ่งผู้ที่กำหนดจะต้องกำหนดตามหลักของบัญชีจึงจะสามารถนำรูปแบบที่กำหนด ไว้มาทำการ Post GL ได้ ซึ่งการกำหนดรูปแบบสามารถกำหนดได้หลาย ๆ รูปแบบ แต่ในที่นี้จะใช้เพียงแค่รูปแบบเดียวก็สามารถที่จะทำงานได้

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถกำหนดรูปแบบเอกสารการเชื่อม GL ได้
  • สามารถนำรูปแบบเอกสารที่กำหนดขึ้นมาไปทำการ Post GL ได้
  • สามารถกำหนดสมุดรายวันได้
  • สามารถเลือกบัญชีที่ต้องการผูกให้กับรายการลงบัญชีแต่ละรายการได้
  • สามารถเลือก Post GL ได้ตามงวดการจ่ายหรือตามช่วงวันที่ได้
  • สามารถเลือก Option การ Post ได้ว่าจะ Post รวมบัญชีโดยรวมเงินเดือนและค่าแรงรายวัน หรือ Post รวมบัญชี โดยแยกเงินเดือนกับค่าแรงรายวัน
  • สามารถเลือกหน่วยงานของ Job แต่ละ Job ได้
  • สามารถแสดงรายการที่ต้องการจะ Post GL เพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนการ Post GL จริงได้
  • สามารถสรุปยอดเดบิต เครดิต ก่อนการ Post GL ได้
 4012
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์