ประมวลผลรายได้

ประมวลผลรายได้

ใช้สำหรับประมวลผลรายได้ / รายหัก ของพนักงาน เพื่อคำนวณรายได้สุทธิของพนักงานเพื่อที่องค์กรจะจ่ายเงินเดือน ให้กับพนักงานเมื่อถึงสิ้นเดือนตลอดจนถึงการคำนวณภาษี ประกันสังคม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่าง ๆ

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถประมวลผลรายได้ - รายหัก ของพนักงานแต่ละคนในแต่ละงวดการจ่ายได้
  • สามารถสรุปรวมรายได้ / รายหัก รายได้ O.T. ของพนักงานไว้อย่างชัดเจนรวมทั้ง รายได้ / รายหัก ทั้งเอกสารด้วย
  • สามารถเลือกการประมวลได้มากกว่า 1 รูปแบบงวดการจ่ายในครั้งเดียวของแต่ละ เดือน
  • สามารถแสดงวิธีการคำนวณภาษีของพนักงานแต่ละคนได้อย่างละเอียด
  • สามารถแจกแจงรายได้ - รายหักในแต่ละงวดการจ่ายให้เห็นได้อย่างชัดเจน
  • สามารถเลือกประมวลผลแบบกลุ่มหรือรายบุคคลได้
  • สามารถค้นหาเฉพาะพนักงานที่ต้องการจะประมวลผลได้จากปุ่ม Find
  • สามารถแก้ยอดภาษี , ประกันสังคม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้
  • สามารถเลือกรายการ Post GL ไปยังโปรแกรมบัญชีของโปรซอฟท์ได้
 5676
ผู้เข้าชม

ลงทะเบียน Demo โปรแกรมเงินเดือน Prosoft HRMI

ครบทุกฟังก์ชั่นการใช้งาน คำนวณเงินเดือน ค่าแรง ภาษี ประกันสังคม

[New] ฟอร์มลงทะเบียน [Product]

ชื่อผู้ติดต่อ :
ตำแหน่ง :
ชื่อบริษัท :
จำนวนบริษัทที่ต้องการใช้งาน :
จำนวนสาขาทั้งหมด :
จำนวนพนักงานทั้งหมด :
ผลิตภัณฑ์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
เรื่อง :
รายละเอียด :
ฟังก์ชันที่คุณต้องการ :
ฟังก์ชั่นอื่นๆ ที่คุณต้องการ :
คุณเห็น Prosoft HRMI ครั้งแรกจากช่องทางใด? :
ยอมรับเงื่อนไข :
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์