บันทึกการจ่าย

บันทึกการจ่าย

ใช้สําหรับบันทึก รายได้/ รายหัก ที่จ่ายให้กับพนักงาน ซึ่งรหัสรายได้ - รายหัก ที่เลือกวิธีประมาณทั้งปีเป็นแบบครั้งคราวก็จะแสดงที่หน้าต่างนี้ ให้ทั้งหมด เช่น รายได้ค่าคอมมิชชั่น รายได้ค่าโบนัส ค่าแรงรายวัน ค่าแรงรายชั่วโมง ค่าแรงรายเหมา รายหักค่าขาดลา มาสาย รายหักค่าชุดฟอร์ม เป็นต้น

คุณสมบัติ

Benefit

 • สามารถบันทึกจ่ายรายได้ - รายหักไม่ประจำของพนักงานแต่ละคนได้
 • สามารถบันทึกจ่ายรายได้ - รายหักแบบจ่ายล่วงหน้า , จ่ายปลายงวด , จ่ายกลางงวด , จ่ายเนื่องจากออกจากงานได้
 • สามารถบันทึกจ่ายให้พนักงานหลายคน ต่อเลขที่เอกสารเดียวได้
 • สามารถบันทึกจ่ายรายได้ - รายหักแบบเป็นกลุ่มได้ จาก More Action
 • สามารถระบุวันที่มีผล ให้มีผลต่องวดการจ่ายใดก็ได้ี
 • สามารถตรวจสอบยอดรายได้ - รายหักของพนักงานแต่ละคนได้
 • สามารถบันทึกจ่ายรายได้ค่าล่วงเวลาแบบจ่ายล่วงหน้า , จ่ายปลายงวด , จ่ายเนื่องจากออกจากงานได้
 • สามารถดูยอดรวมการจ่ายเงินค่าล่วงเวลาในแต่ละเอกสารได้
 • สามารถดูยอดรวมการจ่ายรายได้-รายหักในแต่ละเอกสารได้
 • สามารถเลือกให้กรองพนักงานลาออกได้
 • สามารถเลือกรูปแบบงวดการจ่ายได้ ว่าจะให้มีผลกับงวดการจ่ายเดือนละกี่ครั้ง
 • สามารถบันทึกจ่ายให้พนักงานแต่ละคน รายได้ - รายหักคนละอย่าง และจำนวนไม่เท่ากันได้
 • สามารถ Link ไปยังระบบ Personnel , Payroll , General Setup ได้
 10869
ผู้เข้าชม

ลงทะเบียน Demo โปรแกรมเงินเดือน Prosoft HRMI

ครบทุกฟังก์ชั่นการใช้งาน คำนวณเงินเดือน ค่าแรง ภาษี ประกันสังคม

[New] ฟอร์มลงทะเบียน [Product]

ชื่อผู้ติดต่อ :
ตำแหน่ง :
ชื่อบริษัท :
จำนวนบริษัทที่ต้องการใช้งาน :
จำนวนสาขาทั้งหมด :
จำนวนพนักงานทั้งหมด :
ผลิตภัณฑ์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
เรื่อง :
รายละเอียด :
ฟังก์ชันที่คุณต้องการ :
ฟังก์ชั่นอื่นๆ ที่คุณต้องการ :
คุณเห็น Prosoft HRMI ครั้งแรกจากช่องทางใด? :
ยอมรับเงื่อนไข :
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์