บันทึกวงเงินการจ่าย

บันทึกวงเงินการจ่าย

สามารถ Link ไปที่ระบบ Payroll ได้ ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลวงเงินในการบันทึกจ่ายรายได้ หรือรายหักแบบไม่ประจำให้กับพนักงาน ซึ่งแต่ละครั้งจะรับประกันได้ว่าวงเงินที่ได้บันทึกสำหรับรายได้ หรือรายหักแต่ละตัวนั้นถูกต้องแล้ว เพราะจะไม่สามารถบันทึกจ่ายได้เกินจำนวนวงเงินที่ได้บันทึกไว้ที่หน้าจอนี้

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถบันทึกวงเงินการจ่ายสำหรับรายได้ - รายหัก แต่ละประเภทได้
  • สามารถบันทึกวงเงินการจ่ายสำหรับพนักงานแต่ละคนในกรณีที่เป็นรายได้ - รายหัก เดียวกันได้
  • สามารถระบุช่วงระยะเวลาของการใช้วงเงินการจ่าย รายได้ - รายหัก สำหรับพนักงานแต่ละคนได้
  • สามารถระบุจำนวนเงินได้อย่างอิสระซึ่งพนักงานงานแต่ละคนอาจมีรายได้ - รายหักตัวเดียวกันแต่มียอดเงินไม่เท่ากัน
  • มี Option ให้สามารถเลือกได้ว่ารายได้ - รายหักแต่ละตัวให้มีผลเฉพาะเอกสารบันทึกจ่ายปัจจุบัน , มีผลต่อทั้งงวด การจ่าย , มีผลตลอดทั้งปีภาษี
  • สามารถระบุรายละเอียดของวงเงินการจ่ายได้
  • สามารถบันทึกวงเงินการจ่ายเป็นแบบกลุ่มได้จาก More Action
  • สามารถยกเลิกพนักงานที่ได้บันทึกวงเงินการจ่ายไปแล้วได้
 8445
ผู้เข้าชม

ลงทะเบียน Demo โปรแกรมเงินเดือน Prosoft HRMI

ครบทุกฟังก์ชั่นการใช้งาน คำนวณเงินเดือน ค่าแรง ภาษี ประกันสังคม

[New] ฟอร์มลงทะเบียน [Product]

ชื่อผู้ติดต่อ :
ตำแหน่ง :
ชื่อบริษัท :
จำนวนบริษัทที่ต้องการใช้งาน :
จำนวนสาขาทั้งหมด :
จำนวนพนักงานทั้งหมด :
ผลิตภัณฑ์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
เรื่อง :
รายละเอียด :
ฟังก์ชันที่คุณต้องการ :
ฟังก์ชั่นอื่นๆ ที่คุณต้องการ :
คุณเห็น Prosoft HRMI ครั้งแรกจากช่องทางใด? :
ยอมรับเงื่อนไข :
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์