บันทึกพนักงานสำหรับกลุ่มผู้ใช้

บันทึกพนักงานสำหรับกลุ่มผู้ใช้

ใช้สำหรับระบุกลุ่มผู้ใช้ เพื่อที่จะนำไปใช้ในการกำหนดว่าพนักงานที่อยู่ในองค์กรแต่ละคนนั้น อยู่ในกลุ่มผู้ใช้ใดในการที่จะใช้ Program เพื่อที่จะได้นำมาใช้ในการกำหนด Security ด้วย

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถกำหนดกลุ่มผู้ใช้ให้กับพนักงานได้
  • พนักงาน 1 คน สามารถที่จะอยู่ได้หลายกลุ่มพนักงาน
  • กลุ่มผู้ใช้ ต้องสามารถกำหนดจำนวนพนักงานได้ไม่จำกัด
  • สามารถกำหนดกลุ่มผู้ใช้ได้ทั้งรายบุคคล และ รายกลุ่ม
  • กรณีเลือกเป็นกลุ่มแล้วเลือกพนักงานผิด สามารถลบพนักงานที่ไม่ต้องการได้
 3726
ผู้เข้าชม

ลงทะเบียน Demo โปรแกรมเงินเดือน Prosoft HRMI

ครบทุกฟังก์ชั่นการใช้งาน คำนวณเงินเดือน ค่าแรง ภาษี ประกันสังคม

[New] ฟอร์มลงทะเบียน [Product]

ชื่อผู้ติดต่อ :
ตำแหน่ง :
ชื่อบริษัท :
จำนวนบริษัทที่ต้องการใช้งาน :
จำนวนสาขาทั้งหมด :
จำนวนพนักงานทั้งหมด :
ผลิตภัณฑ์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
เรื่อง :
รายละเอียด :
ฟังก์ชันที่คุณต้องการ :
ฟังก์ชั่นอื่นๆ ที่คุณต้องการ :
คุณเห็น Prosoft HRMI ครั้งแรกจากช่องทางใด? :
ยอมรับเงื่อนไข :
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์