บันทึกพนักงานสำหรับกลุ่มผู้ใช้

บันทึกพนักงานสำหรับกลุ่มผู้ใช้

ใช้สำหรับระบุกลุ่มผู้ใช้ เพื่อที่จะนำไปใช้ในการกำหนดว่าพนักงานที่อยู่ในองค์กรแต่ละคนนั้น อยู่ในกลุ่มผู้ใช้ใดในการที่จะใช้ Program เพื่อที่จะได้นำมาใช้ในการกำหนด Security ด้วย

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถกำหนดกลุ่มผู้ใช้ให้กับพนักงานได้
  • พนักงาน 1 คน สามารถที่จะอยู่ได้หลายกลุ่มพนักงาน
  • กลุ่มผู้ใช้ ต้องสามารถกำหนดจำนวนพนักงานได้ไม่จำกัด
  • สามารถกำหนดกลุ่มผู้ใช้ได้ทั้งรายบุคคล และ รายกลุ่ม
  • กรณีเลือกเป็นกลุ่มแล้วเลือกพนักงานผิด สามารถลบพนักงานที่ไม่ต้องการได้
 3417
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์