บันทึกอัตราหักกองทุนสำรอง

บันทึกอัตราหักกองทุนสำรอง

ใช้สำหรับบันทึกรายการหักเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งจะได้ทำการระบุรหัสกองทุนให้กับพนักงานแต่ละคน ซึ่งขึ้นอยู่กับอายุงานของพนักงานด้วย

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถบันทึกรายละเอียดในการบันทึกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้
  • สามารถกำหนดอัตราการหักเงินสะสมของลูกจ้างและนายจ้างได้
 4083
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์