บันทึกพ้นสภาพความเป็นพนักงาน

บันทึกพ้นสภาพความเป็นพนักงาน

ใช้สำหรับบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน ในองค์กรนั้นๆ รวมทั้ง รอผลการอนุมัติการพ้นสภาพการเป็นพนักงาน

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถกำหนดรายละเอียดหรือทำการบันทึกการพ้นสภาพการเป็นพนักงานได้
  • สามารถดูรายละเอียดของการพ้นสภาพการเป็นพนักงานได้ ว่าเป็นเพราะสาเหตุใด
  • บันทึกพ้นสภาพการเป็นพนักงานได้ทั้ง การลาออก, การเลิกจ้าง, ถูกไล่ออก, ตาย หรือการเกษียณอายุงาน
  • กรณีพนักงานได้รับการลงโทษถึงขั้นให้ออก จะต้องมีข้อมูลการพ้นสภาพ ที่บันทึกพ้นสภาพการเป็นพนักงานนี้ด้วย
 4665
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์