บันทึกพ้นสภาพความเป็นพนักงาน

บันทึกพ้นสภาพความเป็นพนักงาน

ใช้สำหรับบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน ในองค์กรนั้นๆ รวมทั้ง รอผลการอนุมัติการพ้นสภาพการเป็นพนักงาน

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถกำหนดรายละเอียดหรือทำการบันทึกการพ้นสภาพการเป็นพนักงานได้
  • สามารถดูรายละเอียดของการพ้นสภาพการเป็นพนักงานได้ ว่าเป็นเพราะสาเหตุใด
  • บันทึกพ้นสภาพการเป็นพนักงานได้ทั้ง การลาออก, การเลิกจ้าง, ถูกไล่ออก, ตาย หรือการเกษียณอายุงาน
  • กรณีพนักงานได้รับการลงโทษถึงขั้นให้ออก จะต้องมีข้อมูลการพ้นสภาพ ที่บันทึกพ้นสภาพการเป็นพนักงานนี้ด้วย
 5478
ผู้เข้าชม

ลงทะเบียน Demo โปรแกรมเงินเดือน Prosoft HRMI

ครบทุกฟังก์ชั่นการใช้งาน คำนวณเงินเดือน ค่าแรง ภาษี ประกันสังคม

[New] ฟอร์มลงทะเบียน [Product]

ชื่อผู้ติดต่อ :
ตำแหน่ง :
ชื่อบริษัท :
จำนวนบริษัทที่ต้องการใช้งาน :
จำนวนสาขาทั้งหมด :
จำนวนพนักงานทั้งหมด :
ผลิตภัณฑ์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
เรื่อง :
รายละเอียด :
ฟังก์ชันที่คุณต้องการ :
ฟังก์ชั่นอื่นๆ ที่คุณต้องการ :
คุณเห็น Prosoft HRMI ครั้งแรกจากช่องทางใด? :
ยอมรับเงื่อนไข :
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์