บันทึกปรับตำแหน่งและเงินเดือน

บันทึกปรับตำแหน่งและเงินเดือน

ใช้สำหรับบันทึกการปรับตำแหน่ง การทำงานของพนักงานในองค์กร ซึ่งการปรับนั้น จะทำการแยกออกเป็น การปรับเงินเดือนและ การปรับตำแหน่งในการทำงานซึ่งจะมีรายละเอียดต่างๆ เช่น ประเภทการปรับ วันที่เสนอปรับ วันที่มีผลใช้ วันที่ทำการอนุมัติ

คุณสมบัติ

Benefit

  • บันทึกประวัติการปรับตำแหน่งและเงินเดือนของพนักงานในแต่ละครั้งได้
  • สามารถบันทึกปรับเงินเดือนได้ทั้งแบบจำนวนเงินและสามารถปรับตำแหน่งและเงินเดือนเป็นรายบุคคลหรือแบบกลุ่มได้
  • ในกรณีที่ปรับเงินเดือนและตำแหน่งแบบกลุ่ม สามารถตรวจสอบประวัติการขาด ลา มาสาย หรือการถูกลงโทษ เพื่อประกอบการพิจารณาได้
  • สามารถกำหนดรูปแบบหนังสือแจ้งปรับตำแหน่งและเงินเดือน เพื่อนำไปประกาศหรือมอบให้พนักงานได้
 6049
ผู้เข้าชม

ลงทะเบียน Demo โปรแกรมเงินเดือน Prosoft HRMI

ครบทุกฟังก์ชั่นการใช้งาน คำนวณเงินเดือน ค่าแรง ภาษี ประกันสังคม

[New] ฟอร์มลงทะเบียน [Product]

ชื่อผู้ติดต่อ :
ตำแหน่ง :
ชื่อบริษัท :
จำนวนบริษัทที่ต้องการใช้งาน :
จำนวนสาขาทั้งหมด :
จำนวนพนักงานทั้งหมด :
ผลิตภัณฑ์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
เรื่อง :
รายละเอียด :
ฟังก์ชันที่คุณต้องการ :
ฟังก์ชั่นอื่นๆ ที่คุณต้องการ :
คุณเห็น Prosoft HRMI ครั้งแรกจากช่องทางใด? :
ยอมรับเงื่อนไข :
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์