บันทึกปรับตำแหน่งและเงินเดือน

บันทึกปรับตำแหน่งและเงินเดือน

ใช้สำหรับบันทึกการปรับตำแหน่ง การทำงานของพนักงานในองค์กร ซึ่งการปรับนั้น จะทำการแยกออกเป็น การปรับเงินเดือนและ การปรับตำแหน่งในการทำงานซึ่งจะมีรายละเอียดต่างๆ เช่น ประเภทการปรับ วันที่เสนอปรับ วันที่มีผลใช้ วันที่ทำการอนุมัติ

คุณสมบัติ

Benefit

  • บันทึกประวัติการปรับตำแหน่งและเงินเดือนของพนักงานในแต่ละครั้งได้
  • สามารถบันทึกปรับเงินเดือนได้ทั้งแบบจำนวนเงินและสามารถปรับตำแหน่งและเงินเดือนเป็นรายบุคคลหรือแบบกลุ่มได้
  • ในกรณีที่ปรับเงินเดือนและตำแหน่งแบบกลุ่ม สามารถตรวจสอบประวัติการขาด ลา มาสาย หรือการถูกลงโทษ เพื่อประกอบการพิจารณาได้
  • สามารถกำหนดรูปแบบหนังสือแจ้งปรับตำแหน่งและเงินเดือน เพื่อนำไปประกาศหรือมอบให้พนักงานได้
 5299
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์