บันทึกผลงานดีเด่น

บันทึกผลงานดีเด่น

ใช้สำหรับบันทึกผลการทำงานของพนักงานว่าพนักงานแต่ละคนที่อยู่ในองค์กร ได้รับรางวัลหรือผลตอบแทนจากองค์กร หรือหน่วยงานใด รวมไปถึงสาเหตุที่พนักงานแต่ละคนได้รับรางวัลนั้นๆ

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถเก็บประวัติการทำงานของพนักงานผลงานดีเด่นของพนักงานแต่ละคนของ รางวัลพี่พนักงานได้รับรวมทั้งสาเหตุที่ได้รับรางวัล คืออะไร และได้รับจากหน่วยงานใด
  • สามารถกำหนดรูปแบบเอกสารผลงานดีเด่น เพื่อมอบให้พนักงานดีเด่นได้
 4118
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์