บันทึกข้อมูลด้านสุขภาพ

บันทึกข้อมูลด้านสุขภาพ

ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลด้านสุขภาพของพนักงานว่าพนักงานแต่ละคนนั้นมี โรคประจำตัวอะไรบ้าง อาการเป็นอย่างไร โรงพยาบาลที่รักษาอยู่ที่ไหน

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถเก็บข้อมูลประวัติเกี่ยวกับโรคประจำตัวของพนักงาน
  • สามารถเก็บประวัติการรักษาพยาบาลเกี่ยวกับสถานพยาบาลและอาการที่เคยพบแพทย์ของพนักงาน
  • สามารถเก็บข้อมูลประวัติการรักษากรณีพนักงานคีย์ลามาเก็บเป็นประวัติการรักษาได้ โดยไม่ต้องบันทึกใหม่จากหน้านี้
  • สามารถดูข้อมูลพนักงานในรูปแบบรายงานได้
  • สะดวกสำหรับการใช้งานของ User
 4906
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์