บันทึกสัญญาค้ำประกัน

บันทึกสัญญาค้ำประกัน

เป็นหน้าจอที่ทำหน้าที่ในการบันทึกสัญญาค้ำประกัน ในกรณีที่เราไม่ได้ทำสัญญาว่าจ้างซึ่งในรายการการทำสัญญาค้ำประกันนั้น ก็จะประกอบด้วย เลขที่สัญญาค้ำ วันที่เริ่มค้ำ อายุสัญญา และประเภทของการค้ำประกันว่าจะค้ำประกันโดยบุคคลหรือวงเงิน และถ้าเป็นการค้ำประกันโดยวงเงินก็จะมีรายละเอียดส่วนย่อยอีกเกี่ยวกับ ธนาคารและบัญชี

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถต่อสัญญาและยกเลิกสัญญาค้ำประกันได้
  • สามารถกำหนดรูปแบบสัญญาค้ำประกันได้
  • สามารถบันทึกข้อมูลรายละเอียดสัญญาค้ำประกัน
  • สามารถบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับสัญญาค้ำประกันและสามารถมีผู้ค้ำประกันได้มากกว่า 1 คน
  • สามารถเก็บข้อมูลการค้ำประกันได้ทั้งแบบบุคคล,วงเงิน และทั้งบุคคลและวงเงิน
 4290
ผู้เข้าชม

ลงทะเบียน Demo โปรแกรมเงินเดือน Prosoft HRMI

ครบทุกฟังก์ชั่นการใช้งาน คำนวณเงินเดือน ค่าแรง ภาษี ประกันสังคม

[New] ฟอร์มลงทะเบียน [Product]

ชื่อผู้ติดต่อ :
ตำแหน่ง :
ชื่อบริษัท :
จำนวนบริษัทที่ต้องการใช้งาน :
จำนวนสาขาทั้งหมด :
จำนวนพนักงานทั้งหมด :
ผลิตภัณฑ์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
เรื่อง :
รายละเอียด :
ฟังก์ชันที่คุณต้องการ :
ฟังก์ชั่นอื่นๆ ที่คุณต้องการ :
คุณเห็น Prosoft HRMI ครั้งแรกจากช่องทางใด? :
ยอมรับเงื่อนไข :
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์