บันทึกสัญญาจ้างงาน

บันทึกสัญญาจ้างงาน

ใช้สำหรับบันทึกสัญญาจ้างงาน กรณีที่พนักงานเข้ามาทำงานใหม่โดยในการเข้าทำงาน จะต้องมีการทำสัญญาว่าจ้างงานโดยมีการระบุวันที่ทำสัญญา อายุสัญญา วันที่เริ่มและวันที่สิ้นสุดสัญญา รวมทั้งอัตราค่าจ้างการทำงานและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำสัญญา

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถบันทึกรายละเอียดสัญญาของพนักงานในรูปแบบไฟล์ข้อมูลผ่านระบบได้
  • สามารถยกเลิกสัญญาและสามารถต่อสัญญาเมื่อสิ้นสุดสัญญาได้
  • สามารถเก็บรายละเอียดของสัญญาได้
  • สามารถเพิ่ม ลบ หรือ แก้ไข/เปลี่ยนแปลงข้อมูลได้
  • ง่ายต่อการทำงานของ User
  • สามารถดูรายงานเกี่ยวกับประวัติการต่อสัญญาของลูกค้าได้
  • สามารถกำหนดรูปแบบสัญญาได้
 6744
ผู้เข้าชม

ลงทะเบียน Demo โปรแกรมเงินเดือน Prosoft HRMI

ครบทุกฟังก์ชั่นการใช้งาน คำนวณเงินเดือน ค่าแรง ภาษี ประกันสังคม

[New] ฟอร์มลงทะเบียน [Product]

ชื่อผู้ติดต่อ :
ตำแหน่ง :
ชื่อบริษัท :
จำนวนบริษัทที่ต้องการใช้งาน :
จำนวนสาขาทั้งหมด :
จำนวนพนักงานทั้งหมด :
ผลิตภัณฑ์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
เรื่อง :
รายละเอียด :
ฟังก์ชันที่คุณต้องการ :
ฟังก์ชั่นอื่นๆ ที่คุณต้องการ :
คุณเห็น Prosoft HRMI ครั้งแรกจากช่องทางใด? :
ยอมรับเงื่อนไข :
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์