บันทึกพนักงานทดลองงาน

บันทึกพนักงานทดลองงาน

ใช้สำหรับบันทึกพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการทดลองงานของพนักงาน กรณีที่พนักงานในองค์กรนั้นๆ ได้เข้ามาทำงานแต่อยู่ในช่วงของการทดลองงานชึ่งยังไม่ได้ทำงานจริง เป็นการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ วันที่เริ่มต้น-สิ้นสุดวันทดลองงาน และผลการประเมินผ่านงาน

คุณสมบัติ

Benefit

  • ง่ายต่อการทำงานของ User และ รายละเอียดที่ใช้ในการทำงานถูกต้องและครบถ้วน
  • สามารถบันทึกประวัติการประเมินทดลองงานของพนักงานแต่ละคนได้
  • เมื่อผ่านการประเมินผลทดลองงานแล้วจะต้องมีบุคคลอนุมัติการผ่านทดลองงานด้วย
  • สามารถประเมินผลการทดลองงานได้หลายครั้งจนกว่าจะผ่านการทดลองงาน
  • ดูรายละเอียดของการประเมินในแต่ละครั้งได้
  • ดูรายงานพนักงานที่อยู่ระหว่างทดลองงานหรือยังไม่ผ่านการทดลองงานได้
  • ดูรายงานพนักงานที่ผ่านการทดลองงานก่อนวันครบกำหนดทดลองงานได้
 6266
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์