บันทึกบัตรพนักงาน

บันทึกบัตรพนักงาน

ใช้สำหรับบันทึกออกบัตรให้กับพนักงานในองค์กร เพื่อที่จะนำไปใช้ในการปฏิบัติการทำงาน หรือเป็นการเก็บประวัติของหมายเลขบัตร รวมทั้งประเภทของบัตรด้วย เช่น บัตรจริง และบัตรชั่วคราว

คุณสมบัติ

Benefit

 • เจ้าหน้าที่แผนกบุคคลสามารถบันทึกออกบัตรให้กับพนักงานได้
  • 1. ระบุได้ว่าเป็นบัตรชั่วคราว หรือ บัตรจริง
  • 2. กำหนดได้ว่าให้ Running หมายเลขตามรูปแบบใดซึ่งเป็นรูปแบบที่กำหนดไว้แล้ว
 • เจ้าหน้าที่แผนกบุคคลสามารถบันทึก
  • 1. จ่ายบัตรให้พนักงานได้
  • 2. บันทึกรับคืนบัตรชั่วคราวได้
  • 3. บันทึกยกเลิกบัตรได้
 • เจ้าหน้าที่แผนกบุคคลสามารถพิมพ์รายงานเพื่อตรวจสอบ หรือ ให้ผู้บริการดูได้ซึ่งรายงานแสดงข้อมูลต่อไปนี้
  • 1. รหัสพนักงานได้
  • 2. ชื่อ-นามสกุลพนักงาน
  • 3. ตำแหน่งงาน
  • 4. หมายเลขบัตร
  • 5. รูปพนักงาน
  • 6. วันเริ่มต้น, สิ้นสุดการใช้บัตร
 8815
ผู้เข้าชม

ลงทะเบียน Demo โปรแกรมเงินเดือน Prosoft HRMI

ครบทุกฟังก์ชั่นการใช้งาน คำนวณเงินเดือน ค่าแรง ภาษี ประกันสังคม

[New] ฟอร์มลงทะเบียน [Product]

ชื่อผู้ติดต่อ :
ตำแหน่ง :
ชื่อบริษัท :
จำนวนบริษัทที่ต้องการใช้งาน :
จำนวนสาขาทั้งหมด :
จำนวนพนักงานทั้งหมด :
ผลิตภัณฑ์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
เรื่อง :
รายละเอียด :
ฟังก์ชันที่คุณต้องการ :
ฟังก์ชั่นอื่นๆ ที่คุณต้องการ :
คุณเห็น Prosoft HRMI ครั้งแรกจากช่องทางใด? :
ยอมรับเงื่อนไข :
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์