ตัวอย่างรายงาน

ตัวอย่างรายงาน

รายงานข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขององค์กร

เป็นรายงานที่แสดงข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขององค์กรนั้นๆมีอยู่ ว่ามีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอะไรบ้าง สามารถเรียกข้อมูลให้แสดงตามช่วงของรหัสองค์กร หรือ รหัสกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้

รายงานรายชื่อธนาคารขององค์กร

เป็นรายงานที่แสดงข้อมูลธนาคารขององค์กรนั้นๆมีอยู่ ว่ามีสำนักงานใหญ่และสาขาย่อยอะไรบ้าง สามารถเรียกข้อมูลให้แสดงตามช่วงของรหัสองค์กร หรือ รหัสธนาคารได้

รายงานข้อมูลหน่วยงานตามองค์กร

เป็นรายงานแสดงข้อมูลหน่วยงานขององค์กร ประเภทหน่วยงาน และหน่วยงานหลัก ที่ได้กำหนดไว้ เพื่อใช้ในการตรวจสอบว่ามีการกำหนดข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ ครบถ้วนแล้วหรือไม่ โดยระบุรหัสองค์กรที่ต้องการเรียกดูได้ตามต้องการ

รายงานข้อมูลตำแหน่งงาน

เป็นแสดงข้อมูลตำแหน่งงานที่กำหนดไว้ และแสดงตำแหน่งหัวหน้างานของแต่ละตำแหน่งงาน เพื่อใช้ในการตรวจสอบว่ามีการกำหนดข้อมูลตำแหน่งงานที่ต้องการครบหรือไม่ โดยระบุรหัสตำแหน่งงานที่ต้องการเรียกดูได้ตามต้องการ

 6854
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์