บันทึกรายละเอียดงาน

บันทึกรายละเอียดงาน

ใช้สำหรับกำหนดความสามารถของตำแหน่งงานเกี่ยวกับงานที่มีอยู่ในองค์กร ว่าตำแหน่งงานนี้พนักงานต้องมีคุณสมบัติ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่รับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งงานมีอะไรบ้าง ซึ่งรายละเอียดที่บันทึกได้มีหลากหลาย เช่น ชื่อตำแหน่ง รายได้ ความสามารถ การศึกษา ประสบการณ์

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของงานต่างๆ ได้
  • สามารถกำหนดรายได้ - รายหัก เกี่ยวกับตำแหน่งงานได้ตามต้องการ
  • สามารถกำหนดรายละเอียดการศึกษาได้ตามต้องการ
  • สามารถกำหนดค่าความสามารถที่ต้องการเกี่ยวกับตำแหน่งงาน
  • สามารถเช็คผู้เข้าใช้งานหรือแก้ไขข้อมูลได้
  • สามารถเพิ่มเติมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานได้
 5366
ผู้เข้าชม

ลงทะเบียน Demo โปรแกรมเงินเดือน Prosoft HRMI

ครบทุกฟังก์ชั่นการใช้งาน คำนวณเงินเดือน ค่าแรง ภาษี ประกันสังคม

[New] ฟอร์มลงทะเบียน [Product]

ชื่อผู้ติดต่อ :
ตำแหน่ง :
ชื่อบริษัท :
จำนวนบริษัทที่ต้องการใช้งาน :
จำนวนสาขาทั้งหมด :
จำนวนพนักงานทั้งหมด :
ผลิตภัณฑ์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
เรื่อง :
รายละเอียด :
ฟังก์ชันที่คุณต้องการ :
ฟังก์ชั่นอื่นๆ ที่คุณต้องการ :
คุณเห็น Prosoft HRMI ครั้งแรกจากช่องทางใด? :
ยอมรับเงื่อนไข :
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์