บันทึกข้อมูลตำแหน่ง

บันทึกข้อมูลตำแหน่ง

ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งงานต่างๆ ในองค์กร เช่น รหัสตำแหน่ง ตำแหน่งของหัวหน้า รวมไปถึงรายละเอียดของตำแหน่งตามความต้องการ เพื่อเป็นค่าเริ่มต้นในการนำไปใช้ในเมนูอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เมนูบันทึกข้อมูลพนักงาน

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถบันทึกข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับตำแหน่งงานได้
  • สามารถกำหนดรหัสตำแหน่งงานต่างๆ ได้ตามต้องการ
  • สามารถกำหนดชื่อตำแหน่งงานต่างๆ ในองค์กรได้ตามต้องการ
  • สามารถเรียกดูข้อมูลตำแหน่งงานต่างๆ ได้
  • สามารถเช็คผู้เข้าใช้งานหรือแก้ไขข้อมูลได้
  • สามารถเพิ่มเติมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานได้
 4085
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์