ข้อมูลบันทึกหน่วยงาน

ข้อมูลบันทึกหน่วยงาน

ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลหน่วยงานภายในองค์กรว่า องค์กร หรือ บริษัทนั้นประกอบด้วยหน่วยงานอะไรบ้างรวมไปถึง รายละเอียดของตำแหน่งงานตามที่ต้องการ เพื่อเป็นการจัดสรรบุคลากรในองค์กรให้เข้ากับหน่วยงานได้ถูกต้อง และง่าย ต่อการควบคุม อีกทั้งเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนระหว่างหน่วยงานในองค์กร

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถบันทึกข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับหน่วยงาน
  • สามารถกำหนดรหัสหน่วยงานต่างๆ ได้ตามต้องการ
  • สามารถกำหนดชื่อหน่วยงานต่างๆ ในองค์กรได้ตามต้องการ
  • สามารถเรียกดูข้อมูลหน่วยงานต่างๆ ได้
  • สามารถเรียกดูข้อมูลหน่วยงานแยกตามองค์กรได้
  • สามารถเช็คผู้เข้าใช้งานหรือแก้ไขข้อมูลได้
  • สามารถเพิ่มเติมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานได้
  • สามารถกำหนดหน่วยงานหลักให้กับหน่วยงานได้
 3701
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์