บันทึกข้อมูลประเภทหน่วยงาน

บันทึกข้อมูลประเภทหน่วยงาน

ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับประเภทของหน่วยงานที่อยู่ในสังกัด ซึ่งสามารถรองรับได้ไม่จำกัด

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถบันทึกข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับประเภทของหน่วยงานได้
  • สามารถกำหนดชื่อประเภทหน่วยงานต่างๆ ในองค์กรได้ตามต้องการ
  • สามารถเรียกดูข้อมูลประเภทหน่วยงานต่างๆ ได้
  • สามารถบันทึกประเภทหน่วยงานจากระดับสูงสุด ลงไปหาระดับล่างได้ตามลำดับ
  • สามารถเช็คผู้เข้าใช้งานหรือแก้ไขข้อมูลได้
  • สามารถเพิ่มเติมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานได้
 3947
ผู้เข้าชม

ลงทะเบียน Demo โปรแกรมเงินเดือน Prosoft HRMI

ครบทุกฟังก์ชั่นการใช้งาน คำนวณเงินเดือน ค่าแรง ภาษี ประกันสังคม

[New] ฟอร์มลงทะเบียน [Product]

ชื่อผู้ติดต่อ :
ตำแหน่ง :
ชื่อบริษัท :
จำนวนบริษัทที่ต้องการใช้งาน :
จำนวนสาขาทั้งหมด :
จำนวนพนักงานทั้งหมด :
ผลิตภัณฑ์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
เรื่อง :
รายละเอียด :
ฟังก์ชันที่คุณต้องการ :
ฟังก์ชั่นอื่นๆ ที่คุณต้องการ :
คุณเห็น Prosoft HRMI ครั้งแรกจากช่องทางใด? :
ยอมรับเงื่อนไข :
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์