บันทึกข้อมูลประเภทหน่วยงาน

บันทึกข้อมูลประเภทหน่วยงาน

ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับประเภทของหน่วยงานที่อยู่ในสังกัด ซึ่งสามารถรองรับได้ไม่จำกัด

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถบันทึกข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับประเภทของหน่วยงานได้
  • สามารถกำหนดชื่อประเภทหน่วยงานต่างๆ ในองค์กรได้ตามต้องการ
  • สามารถเรียกดูข้อมูลประเภทหน่วยงานต่างๆ ได้
  • สามารถบันทึกประเภทหน่วยงานจากระดับสูงสุด ลงไปหาระดับล่างได้ตามลำดับ
  • สามารถเช็คผู้เข้าใช้งานหรือแก้ไขข้อมูลได้
  • สามารถเพิ่มเติมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานได้
 3581
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์