โครงสร้างข้อมูลองค์กร

โครงสร้างข้อมูลองค์กร

ใช้สำหรับแสดงข้อมูลโครงสร้างขององค์กรที่มีการจัดการไว้ในรูปแบบ Flow Chart และ ตารางข้อมูล โดยสามารถเลือกได้ว่าจะให้แสดงข้อมูลของหน่วยงานใดบ้าง เช่น โครงสร้างองค์กร , โครงสร้างหน่วยงาน หรือ โครงสร้างพนักงาน เป็นต้น ซึ่งข้อมูลจะมีให้เลือกตามที่ได้มีการบันทึกข้อมูลไว้

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถจัดโครงสร้างและแสดงแผนผังของบริษัทได้
  • รองรับการกำหนดกลุ่มพนักงานเพื่อช่วยในการจัดโครงสร้างหน่่วยงานของบริษัท
  • สามารถดูโครงสร้างองค์กรได้ทั้งรูปแบบ Vertical และ Horizontal
  • สามารถแสดงข้อมูลโครงสร้างองค์แบบแสดง List รายการต่างๆได้
  • สามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดหน่วยงาน ฝ่าย หรือข้อมูลอื่นๆของโครงสร้างองค์กรได้
  • สามารถดูรายละเอียดของโครงสร้างองค์กรโดยการคลิกเครื่องหมายบวก (+) หรือซ่อนรายละเอียดได้ โดยการคลิ๊กเครื่องหมายลบ
 10724
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์