กำหนด Product

กำหนด Product

ใช้สำหรับกำหนดรายการและคุณสมบัติของทรัพย์สินที่มีการใช้ในองค์กรหรือบริษัท เช่น รถยนต์ อุปกรณ์สำนักงาน เป็นต้น เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการและตรวจสอบ

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถกำหนดหน่วยนับของ Product แต่ละประเภทได้
  • สามารถใส่ข้อมูลคุณสมบัติเพิ่มเติมของ Product ได้ตามที่ต้องการ
 3395
ผู้เข้าชม

ลงทะเบียน Demo โปรแกรมเงินเดือน Prosoft HRMI

ครบทุกฟังก์ชั่นการใช้งาน คำนวณเงินเดือน ค่าแรง ภาษี ประกันสังคม

[New] ฟอร์มลงทะเบียน [Product]

ชื่อผู้ติดต่อ :
ตำแหน่ง :
ชื่อบริษัท :
จำนวนบริษัทที่ต้องการใช้งาน :
จำนวนสาขาทั้งหมด :
จำนวนพนักงานทั้งหมด :
ผลิตภัณฑ์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
เรื่อง :
รายละเอียด :
ฟังก์ชันที่คุณต้องการ :
ฟังก์ชั่นอื่นๆ ที่คุณต้องการ :
คุณเห็น Prosoft HRMI ครั้งแรกจากช่องทางใด? :
ยอมรับเงื่อนไข :
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์