กำหนด Product

กำหนด Product

ใช้สำหรับกำหนดรายการและคุณสมบัติของทรัพย์สินที่มีการใช้ในองค์กรหรือบริษัท เช่น รถยนต์ อุปกรณ์สำนักงาน เป็นต้น เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการและตรวจสอบ

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถกำหนดหน่วยนับของ Product แต่ละประเภทได้
  • สามารถใส่ข้อมูลคุณสมบัติเพิ่มเติมของ Product ได้ตามที่ต้องการ
 3223
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์