กำหนดสวัสดิการ

กำหนดสวัสดิการ

ใช้สำหรับกำหนดสวัสดิการที่มีในแต่ละประเภทสวัสดิการ เช่น ประเภทสวัสดิการเงินกู้ สามารถจำแนกสวัสดิการได้ คือเงินกู้ฉุกเฉิน เงินกู้ระยะยาว เงินกู้ระยะสั้น เป็นต้น

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถระบุประเภทพนักงานที่ได้รับสวัสดิการที่กำหนดได้
  • สามารถกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมในการรับสวัสดิการได้ เช่น ชำระสวัสดิการ ผ่านการทดลองงาน ประมวลผลผ่านระบบ Payroll เป็นต้น
  • สามารถกำหนดวันเริ่มต้น-สิ้นสุดสวัสดิการได้
 3742
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์