กำหนดประเภทสวัสดิการ

กำหนดประเภทสวัสดิการ

ใช้สำหรับกำหนดค่าเริ่มต้นของประเภทสวัสดิการ เช่น ประเภทสวัดิการเงินกู้ ทรัพย์สิน ซึ่งการกำหนดประเภทสวัสดิการนี้ จะนำไปใช้ที่การกำหนดสวัสดิการต่อไป

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถจำแนกประเภทสวัสดิการเป็นหมวดหมู่ เพื่อง่ายต่อการใช้งาน
  • สามารถกำหนดประเภทสวัสดิการได้มากกว่า 1 ประเภท
 4036
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์