กำหนด Items

กำหนด Items

ใช้สำหรับกำหนดรายการ รายละเอียด คุณสมบัติของทรัพย์สินและสวัสดิการของพนักงานที่จำได้รับ เช่น Notebook ยี่ห้อ IBM รุ่น R60 เป็นต้น

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถกำหนดให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ
  • สามารถใส่ข้อมูลคุณสมบัติเพิ่มเติมของ Item ได้ตามที่ต้องการ
  • สามารถเพิ่มรูปถ่ายของ Item ได้
  • สามารถนำ Item ที่กำหนดไปผูกกับข้อมูลสวัสดิการได้
 3091
ผู้เข้าชม

ลงทะเบียน Demo โปรแกรมเงินเดือน Prosoft HRMI

ครบทุกฟังก์ชั่นการใช้งาน คำนวณเงินเดือน ค่าแรง ภาษี ประกันสังคม

[New] ฟอร์มลงทะเบียน [Product]

ชื่อผู้ติดต่อ :
ตำแหน่ง :
ชื่อบริษัท :
จำนวนบริษัทที่ต้องการใช้งาน :
จำนวนสาขาทั้งหมด :
จำนวนพนักงานทั้งหมด :
ผลิตภัณฑ์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
เรื่อง :
รายละเอียด :
ฟังก์ชันที่คุณต้องการ :
ฟังก์ชั่นอื่นๆ ที่คุณต้องการ :
คุณเห็น Prosoft HRMI ครั้งแรกจากช่องทางใด? :
ยอมรับเงื่อนไข :
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์