กำหนด Items

กำหนด Items

ใช้สำหรับกำหนดรายการ รายละเอียด คุณสมบัติของทรัพย์สินและสวัสดิการของพนักงานที่จำได้รับ เช่น Notebook ยี่ห้อ IBM รุ่น R60 เป็นต้น

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถกำหนดให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ
  • สามารถใส่ข้อมูลคุณสมบัติเพิ่มเติมของ Item ได้ตามที่ต้องการ
  • สามารถเพิ่มรูปถ่ายของ Item ได้
  • สามารถนำ Item ที่กำหนดไปผูกกับข้อมูลสวัสดิการได้
 2762
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์