กำหนด Category

กำหนด Category

ใช้สำหรับกำหนดหมวดย่อยของ Category Type โดยกำหนด Category จะอ้างอิงประเภทจาก Category Type เช่น ยี่ห้อ (IBM, Apple, acer), ขนาด (เล็ก, กลาง, ใหญ่) เป็นต้น

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถกำหนด Category ได้มากกว่า 1 Category
  • สามารถตรวจสอบ Category แต่ละชนิดได้เนื่องจากมีการแบ่งหมวดหมู่ที่ชัดเจน
 2611
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์