กำหนด Category

กำหนด Category

ใช้สำหรับกำหนดหมวดย่อยของ Category Type โดยกำหนด Category จะอ้างอิงประเภทจาก Category Type เช่น ยี่ห้อ (IBM, Apple, acer), ขนาด (เล็ก, กลาง, ใหญ่) เป็นต้น

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถกำหนด Category ได้มากกว่า 1 Category
  • สามารถตรวจสอบ Category แต่ละชนิดได้เนื่องจากมีการแบ่งหมวดหมู่ที่ชัดเจน
 2757
ผู้เข้าชม

ลงทะเบียน Demo โปรแกรมเงินเดือน Prosoft HRMI

ครบทุกฟังก์ชั่นการใช้งาน คำนวณเงินเดือน ค่าแรง ภาษี ประกันสังคม

[New] ฟอร์มลงทะเบียน [Product]

ชื่อผู้ติดต่อ :
ตำแหน่ง :
ชื่อบริษัท :
จำนวนบริษัทที่ต้องการใช้งาน :
จำนวนสาขาทั้งหมด :
จำนวนพนักงานทั้งหมด :
ผลิตภัณฑ์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
เรื่อง :
รายละเอียด :
ฟังก์ชันที่คุณต้องการ :
ฟังก์ชั่นอื่นๆ ที่คุณต้องการ :
คุณเห็น Prosoft HRMI ครั้งแรกจากช่องทางใด? :
ยอมรับเงื่อนไข :
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์