กำหนดปฏิทินบริษัท

กำหนดปฏิทินบริษัท

ใช้สำหรับกำหนดปฏิทินของบริษัท ซึ่งจะบอกจำนวนวันทำงาน จำนวนวันหยุดและจำนวนวันหยุดประจำปี อีกทั้งยังสามารถระบุรายละเอียดของวันหยุดนั้นได้ โดยโปรแกรมจะแสดงให้เห็นในเดือนทีเรียกดูข้อมูล

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถเรียกดูข้อมูลได้ 2 แบบ คือแสดงปฏิทินแบบเดือน และแสดงปฏิทินแบบสัปดาห์
  • มีการแบ่งประเภทวันตามสีต่างๆ ทำให้งานต่อการใช้งาน
  • สามารถกำหนดวันทำงาน วันหยุด และวันหยุดประจำปีเป็นแบบช่วงได้
 9462
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์