กำหนดรูปแบบการประมวลผลเข้าระบบเงินเดือน

กำหนดรูปแบบการประมวลผลเข้าระบบเงินเดือน

ใช้สำหรับจัดเก็บข้อมูลรูปแบบที่ใช้ในการประมวลผลเวลาเข้าระบบเงินเดือน โดยสามารถกำหนดรูปแบบการประมวลผลได้อย่างอิสระ เช่นการจ่ายค่าแรงให้พนักงานรายวันและรายชั่วโมง การจ่ายค่าแรงในวันหยุดนักขัตฤกษ์ เป็นต้น

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถกำหนดรูปแบบการประมวลผลเข้าระบบเงินเดือนได้มากกว่า 1 รูปแบบ
  • สามารถกำหนดรายได้อื่นๆที่ต้องการได้ เช่น เบี้ยขยัน เป็นต้น
  • ในกรณ๊ที่มีรายได้อื่น สามารถกำหนดเงื่อนไขสำหรับรายได้ได้ 2 เงื่อนไขคือเงื่อนไขแบบเต็มจำนวนและเงื่อนไขแบบขั้นบันได
  • สามารถกำหนดเงื่อนไขการคิดรายได้อื่นได้ 2 เงื่อนไขคือวันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด ตามงวดการจ่าย และวันที่เริ่มต้น/สิ้นสุดกำหนดเอง
 3789
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์