กำหนดประเภทการลา

กำหนดประเภทการลา

ใช้สำหรับกำหนดรหัสประเภทการลาทุกประเภทที่บริษัทหรือองค์กรมี เช่น ลาป่วย ลากิจ ลาพักร้อน เป็นต้น เพื่อบันทึกข้อมูลประเภทการลาแต่ละประเภทว่ามีจำนวนวันอนุญาตลาได้กี่วัน และรายละเอียดที่เกี่ยวกับข้อกำหนดการลาต่างๆ เช่น การหักเงินเมื่อลาเกินจำนวนวันอนุญาตลา เป็นต้น

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถบันทึกข้อมูลประเภทการลาได้
  • สามารถกำหนดจำนวนวันอนุญาตลาได้ตามที่แต่องค์กรต้องการ
  • สามารถระบุชื่อกลุ่มประเภทการลาได้
  • สามารถกำหนดการจ่ายเงินคืนได้ โดยแยกเป็นพนักงานรายวันและรายชั่วโมง
  • ในกรณีที่ประเภทการลานั้นมีการหักเงิน สามารถระบุได้ว่าต้องการให้หักเงินเมื่อลาหรือหักเงิน เมื่อเกินจำนวนวันอนุญาตลา
 4093
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์