กำหนดบุคคลทั่วไป

กำหนดบุคคลทั่วไป

ใช้สำหรับเก็บข้อมูลบุคคลทั่วไป โดยสามารถบอกได้ว่าบุคคลนั่นมีชื่อ ที่อยู่ ตำแหน่งงาน องค์กร หรือมีประสบการณ์การอบรมอะไรบ้าง เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลในการลงทะเบียนอบรมต่อไป

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถกำหนดหลักสูตรที่ใช้ในการอบรมได้
  • สามารถกำหนดหมวดหลักสูตรได้
  • สามารถกำหนดประเภทการฝึกอบรมได้ เช่น ฝึกเตรียมเข้าทำงาน ฝึกยกระดับฝีมือโรงงาน ฯลฯ
  • สามารถระบุเนื่อหาการอบรมได้
  • สามารถกำหนดคุณสมบัติของผู้อบรมได้

แอพพลิเคชันอื่นที่เกี่ยวข้อง

 3786
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์