กำหนดข้อกำหนดการลดหย่อน

กำหนดข้อกำหนดการลดหย่อน

ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลค่าลดหย่อนต่างๆ ในการคำนวณภาษีเงินได้ของพนักงาน และแสดงตารางอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งโปรแกรม Default ค่าตามที่กฏหมายกำหนด

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถแก้ไขข้อมูลต่างๆ ได้ตามที่ต้องการ หากต้องการให้กลับมาเป็นที่โปรแกรม Default ให้ สามารถคลิกที่ ตามกฏหมายกำหนด
 3362
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์