กำหนดรูปแบบงวดการจ่าย

กำหนดรูปแบบงวดการจ่าย

ใช้สำหรับกำหนดรูปแบบการจ่ายเงินให้กับพนักงานในองค์กร ซึ่งพนักงานแต่ละคนในองค์กรอาจจะมีงวดการจ่ายที่แตกต่างกันออกไปตามช่วงเวลา โดยเมนูนี้จะถูกนำไปกำหนดให้กับพนักงานแต่ละที่ระบบ Personnel เพื่อให้ทราบได้ว่าพนักงานแต่ละคนอยู่ในงวดการจ่ายใด

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถกำหนดงวดการจ่ายแบบคร่อมเดือนได้
  • สามารถกำหนดรูปแบบงวดการจ่ายสูงสุดได้เดือนละ 6 ครั้ง
  • สามารถทำการปิดงวดการจ่ายที่ประมวลผลแล้วได้ เพื่อป้องกันการแก้ไขข้อมูลการจ่ายเงิน
  • สามารถกำหนดวันเริ่มต้น-สิ้นสุดคิดรายได้กะงาน คิดOT คิดสวัสดิการ คิดขาด คิดลา คิดมาสาย ได้
  • สามารถสร้างงวดพิเศษได้ คืองวดพิเศาสำหรับจ่ายโบนัส และงวดพิเศาสำหรับจ่ายครั้งเดียวเหตุเพราะออกจากงาน
  • ในกรณีที่มีงวดการจ่ายมากกว่า 1 งวด สามารถกำหนดได้ว่าต้องการให้คำนวณภาษี, ประกันสังคม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แยกตามงวด รวมที่งวดแรกของเดือน หรือรวมที่งวดสุดท้ายของเดือน
  • ในกรณีที่งวดการจ่ายตรงกับวันหยุด สามารถกำหนดให้มีการจ่ายเงินก่อนวันหยุด จ่ายหลังวันหยุด หรือไม่เลื่อนจากได้
 4729
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์