กำหนดรูปแบบเอกสารเชื่อม GL

กำหนดรูปแบบเอกสารเชื่อม GL

ใช้สำหรับกำหนดเอกสารเชื่อม หรือ การ Post รายการที่เกี่ยวข้องกับเงินเดือน รายรับ รายจ่ายต่างๆ ในโปรแกรมเข้าสู่โปรแกรมบัญชีของบริษัท โปรซอฟต์ คอมเทค จำกัด

คุณสมบัติ

Benefit

  • ทำให้ทราบว่าโปรแกรมจะต้องบันทึกรายการเดบิต หรือเคดิต อะไร
 4831
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์