กำหนดระดับพนักงาน

กำหนดระดับพนักงาน

ใช้สำหรับกำหนดระดับของพนักงานในองค์กร เนื่องจากบางองค์กรได้มีการจัดระดับของพนักงาน เช่น ระดับผู้บริหารสูงสุดระดับผู้จัดการแผนก และระดับทั่วไป เป็นต้น

คุณสมบัติ

Benefit

  • ทำให้ง่ายต่อการค้นหาและตรวจสอบระดับพนักงานได้
  • สามารถนำข้อมูลที่กำหนดไปใช้ยังระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ เช่น ระบบ Personnal
 5713
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์