กำหนดกลุ่มพนักงาน

กำหนดกลุ่มพนักงาน

ใช้สำหรับกำหนดกลุ่มพนักงาน ในกรณีที่องค์กรหรือบริษัทต้องการให้มีการแบ่งพนักงานออกเป็นกลุ่มๆ ยกตัวอย่างเช่น องค์กรหรือบริษัทต้องการมอบสิทธิพิเศษแก่พนักงาน ซึ่งแต่กต่างกันออกไปจึงจำเป็นต้องแบ่งพนักงานออกเป็นกลุ่ม เป็นต้น

คุณสมบัติ

Benefit

  • ทำให้ง่ายต่อการกำหนดสิทธิ์ต่างๆ ให้กับพนักงาน
  • ทำให้ทราบได้ว่าพนักงานแต่ละคนอยู่ในกลุ่มใดและง่ายต่อการตรวจสอบ
  • สามารถค้นหาข้อมูลจากกลุ่มพนักงานที่กำหนดได้ เช่น รายงานบัญชีเงินเดือนพนักงาน
 3196
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์