กำหนดกลุ่มผู้ใช้

กำหนดกลุ่มผู้ใช้

ใช้สำหรับกำหนดกลุ่มผู้ใช้เพื่อนำไปกำหนดสิทธิ์การมองเห็นและสิทธิ์การเข้าถึงโปรแกรม

คุณสมบัติ

Benefit

  • ทำให้ง่ายต่อการกำหนดสิทธิ์
  • สามารถตรวจสอบได้ว่าพนักงานแต่ละคนจัดอยู่ในกลุ่มผู้ใช้กลุ่มใด
 2987
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์