กำหนดรูปแบบเอกสาร

กำหนดรูปแบบเอกสาร

ใช้สำหรับกำหนดรูปแบบเอกสารบัตรพนักงาน, ใบผ่านการอบรมของผู้เข้าอบรม, ใบวุฒิบัตรของวิทยากร และใบวุฒิบัตร ของสถานที่ ซึ่งโปรแกรมได้กำหนดรูปแบบมาให้เป็น Standard โดยจะถูกนำไปใช้ที่ระบบ Personnel และ ระบบ Training

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถสร้างรูปแบบเอกสารทั้ง 4 ได้โดยไม่จำกัด
  • สามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไขรูปแบบเอกสารได้
 3136
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์