กำหนดรูปแบบอีเมล์

กำหนดรูปแบบอีเมล์

ใช้สำหรับกรณีที่โปรแกรมมีการแจ้งเตือนต่างๆ ทางอีเมล์ โปรแกรมจะนำรูปแบบอีเมล์จากเมนูนี้ส่งไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรูปแบบของอีเมล์กำหนดเป็น Standard มาพร้อมโปรแกรม

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไขรูปแบบของอีเมล์ได้
 3843
ผู้เข้าชม

ลงทะเบียน Demo โปรแกรมเงินเดือน Prosoft HRMI

ครบทุกฟังก์ชั่นการใช้งาน คำนวณเงินเดือน ค่าแรง ภาษี ประกันสังคม

[New] ฟอร์มลงทะเบียน [Product]

ชื่อผู้ติดต่อ :
ตำแหน่ง :
ชื่อบริษัท :
จำนวนบริษัทที่ต้องการใช้งาน :
จำนวนสาขาทั้งหมด :
จำนวนพนักงานทั้งหมด :
ผลิตภัณฑ์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
เรื่อง :
รายละเอียด :
ฟังก์ชันที่คุณต้องการ :
ฟังก์ชั่นอื่นๆ ที่คุณต้องการ :
คุณเห็น Prosoft HRMI ครั้งแรกจากช่องทางใด? :
ยอมรับเงื่อนไข :
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์