กำหนดรูปแบบอีเมล์

กำหนดรูปแบบอีเมล์

ใช้สำหรับกรณีที่โปรแกรมมีการแจ้งเตือนต่างๆ ทางอีเมล์ โปรแกรมจะนำรูปแบบอีเมล์จากเมนูนี้ส่งไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรูปแบบของอีเมล์กำหนดเป็น Standard มาพร้อมโปรแกรม

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไขรูปแบบของอีเมล์ได้
 3618
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์