กำหนดรูปแบบการปัดเศษ

กำหนดรูปแบบการปัดเศษ

ใช้สำหรับกำหนดรูปแบบการปัดเศษเงินและการปัดเศษเวลา ซึ่งรูปแบบการปัดเศษที่กำหนดจะนำไปใช้ที่เมนูบันทึกข้อกำหนดองค์กร

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถกำหนดรูปแบบการปัดเศษได้มากกว่า 1 รูปแบบ
  • สามารถกำหนดรูปแบบการปัดเศษเวลาได้ทั้งการปัดเศษเวลา และเศษนาที
 3268
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์