กำหนดรหัสกองทุนสำรอง

กำหนดรหัสกองทุนสำรอง

ใช้สำหรับบันทึกรายชื่อกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทั้งหมดที่องค์กรมี เมื่อบันทึกแล้วโปรแกรมจะนำรหัสกองทุนสำรองไปใช้ที่เมนูบันทึกข้อกำหนดองค์กรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถกำหนดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้มากกว่า 1 กองทุน เพื่อความสะดวกในการนำไปกำหนดให้กับพนักงานแต่ละคน
 3115
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์