กำหนดรหัสธนาคาร

กำหนดรหัสธนาคาร

ใช้สำหรับกำหนดข้อมูลธนาคารที่กิจการหรือองค์กรใช้จ่ายเงินเดือนให้พนักงานผ่านทางธนาคาร ซึ่งเมื่อบันทึกแล้วโปรแกรมจะนำข้อมูลไปใช้ที่เมนูบันทึกข้อกำหนดองค์กร ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถบันทึกข้อมูลธนาคารได้มากกว่า 1 ธนาคาร เพื่อสะดวกในการจ่ายเงินเดือนให้พนักงาน ในกรณีที่พนักงานมีเลขที่บัญชีต่างธนาคาร
 3568
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์