กำหนดรหัสธนาคาร

กำหนดรหัสธนาคาร

ใช้สำหรับกำหนดข้อมูลธนาคารที่กิจการหรือองค์กรใช้จ่ายเงินเดือนให้พนักงานผ่านทางธนาคาร ซึ่งเมื่อบันทึกแล้วโปรแกรมจะนำข้อมูลไปใช้ที่เมนูบันทึกข้อกำหนดองค์กร ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถบันทึกข้อมูลธนาคารได้มากกว่า 1 ธนาคาร เพื่อสะดวกในการจ่ายเงินเดือนให้พนักงาน ในกรณีที่พนักงานมีเลขที่บัญชีต่างธนาคาร
 4065
ผู้เข้าชม

ลงทะเบียน Demo โปรแกรมเงินเดือน Prosoft HRMI

ครบทุกฟังก์ชั่นการใช้งาน คำนวณเงินเดือน ค่าแรง ภาษี ประกันสังคม

[New] ฟอร์มลงทะเบียน [Product]

ชื่อผู้ติดต่อ :
ตำแหน่ง :
ชื่อบริษัท :
จำนวนบริษัทที่ต้องการใช้งาน :
จำนวนสาขาทั้งหมด :
จำนวนพนักงานทั้งหมด :
ผลิตภัณฑ์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
เรื่อง :
รายละเอียด :
ฟังก์ชันที่คุณต้องการ :
ฟังก์ชั่นอื่นๆ ที่คุณต้องการ :
คุณเห็น Prosoft HRMI ครั้งแรกจากช่องทางใด? :
ยอมรับเงื่อนไข :
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์