กำหนดรหัสหน่วยนับ

กำหนดรหัสหน่วยนับ

ใช้สำหรับกำหนดรหัสหน่วยนับต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยนับของบุคลากรในองค์กร, หน่วยนับเป็นต้น โดยหน่วยนับเหล่านี้จะนำไปใช้ยังเมนูต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเช่น เมนูกำหนดรหัสรายได้-รายหัก เป็นต้น

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถบันทึกข้อมูลหน่วยนับต่างๆ ตามความต้องการ
  • สามารถนำไปใช้ยังระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เมนูกำหนด Product
 3855
ผู้เข้าชม

ลงทะเบียน Demo โปรแกรมเงินเดือน Prosoft HRMI

ครบทุกฟังก์ชั่นการใช้งาน คำนวณเงินเดือน ค่าแรง ภาษี ประกันสังคม

[New] ฟอร์มลงทะเบียน [Product]

ชื่อผู้ติดต่อ :
ตำแหน่ง :
ชื่อบริษัท :
จำนวนบริษัทที่ต้องการใช้งาน :
จำนวนสาขาทั้งหมด :
จำนวนพนักงานทั้งหมด :
ผลิตภัณฑ์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
เรื่อง :
รายละเอียด :
ฟังก์ชันที่คุณต้องการ :
ฟังก์ชั่นอื่นๆ ที่คุณต้องการ :
คุณเห็น Prosoft HRMI ครั้งแรกจากช่องทางใด? :
ยอมรับเงื่อนไข :
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์