กำหนดรหัสหน่วยนับ

กำหนดรหัสหน่วยนับ

ใช้สำหรับกำหนดรหัสหน่วยนับต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยนับของบุคลากรในองค์กร, หน่วยนับเป็นต้น โดยหน่วยนับเหล่านี้จะนำไปใช้ยังเมนูต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเช่น เมนูกำหนดรหัสรายได้-รายหัก เป็นต้น

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถบันทึกข้อมูลหน่วยนับต่างๆ ตามความต้องการ
  • สามารถนำไปใช้ยังระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เมนูกำหนด Product
 3639
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์