กำหนดรหัสบัญชี

กำหนดรหัสบัญชี

ใช้สำหรับกำหนดรหัสบัญชี เพื่อที่จะนำรหัสบัญชีไปใช้ที่หน้าจอของโปรแกรมบัญชีของ บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด โดยจะต้องทำการกำหนดรหัสให้ตรงกับโปรแกรมบัญชี

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับรหัสบัญชีได้
  • สามารถนำรหัสบัญชีที่กำหนดไปใช้ยังโปรแกรมบัญชีของ บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด ได้
 4785
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์