กำหนดรหัสงาน

กำหนดรหัสงาน

ใช้สำหรับกำหนดรหัสงานในองค์กร เนื่องจากพนักงานบางคน บางองค์กรหรือบางบริษัท ในการทำงานต้องมีการเปิด Job เพื่อให้ทราบว่าตอนนี้พนักงานแต่ละคนทำงานใน Job ใด และนำรหัสงานที่กำหนดไปผูกกับรหัสรายได้-รายหัก เพื่อ Post GL ซึ่งหน้าจอนี้จะใช้เมื่อองค์การมีการใช้โปรแกรมบัญชีของ บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด

 4775
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์