Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3131
0-2402-8107, 08-8258-3535
Search
ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง ตรวจสอบไม่ได้ ทำยังไงดี !!

โปรแกรม HRMi > ระบบ Administrator > Audit Trail Viewer สามารถตรวจสอบข้อมูลการเข้าใช้งานในระบบได้ ว่ามีใครเข้ามาเพิ่ม ลบ แก้ไข วันที่เท่าไหร่ เปลี่ยนข้อมูลที่เมนูใดเข้าชม : 1273
กำหนดให้ลาล่วงหน้าก็ต้องเป็นลาล่วงหน้า

หมดกังวลกับปัญหาพนักงานไม่ลาตามเงื่อนไขของบริษัท เช่น กำหนดให้ลาพักร้อนต้องลาล่วงหน้าก่อน 3 วัน ก็จะมีพนักงานบางส่วนที่ไม่ลาล่วงหน้า ถ้าขาดการตรวจสอบพนักงานกลุ่มนี้ก็ได้อนุญาตให้ลา แต่ถ้านำโปรแกรม HRMi มาใช้ในการทำงานปัญหาตรงนี้จะหมดไปทันทีเข้าชม : 1114
การปรับเพิ่มเงินเดือนแบบมีเงื่อนไขที่แสนจะง่าย

โปรแกรม Prosoft HRMI มีระบบที่สามารถจัดการปัญหาเหล่านี้ได้อย่างดี ไม่ว่าจะเรื่อง จะปรับเงินเดือน เป็นร้อยละ ของฐานเงินเดือนเข้าชม : 1181
สถิติการมาสาย

เปลี่ยนรูปแบบการทำงานแบบเดิมๆ ทีต้องคอยจำว่าพนักงานคนใดบ้างที่มาสายหรือไม่ก็ต้องเก็บประวัติใน Excel แล้วเอายอดมาสรุปตอนสิ้นเดือนหรือสิ้นปี เพราะถ้าลืมสถิติการทำงานก็จะผิดพลาดทันทีเข้าชม : 3897
วางแผนสายรถรับส่งพนักงาน

เปลี่ยนรูปแบบการทำงานที่ต้องคอยมาจำหรือต้องทำบันทึกเก็บประวัติว่าพนักงานแต่ละคนขึ้นรถรับส่งสายไหนหรือขึ้นรถคันใดของบริษัทในการเดินทางไปกลับบ้างเข้าชม : 3754
ข้ามขั้นตอนกรอกเอกสาร สปส. 6-09

เปลี่ยนการทำงานแบบเดิมที่พนักงานลาออกแล้วต้องมากรอกเอกสารแบบฟอร์ม สปส.6-09 เพื่อส่งประกันสังคม ซึ่งเสียเวลาเข้าชม : 5158
หมดกังวลเรื่องการคำนวน OT นับนิ้ว….

จะดีมั้ยถ้าเรามีโปรแกรมที่สามารถคำนวนค่าล่วงเวลาให้เราได้โดยมองจากการลงเวลาของพนักงานตามจริงในวันนั้นๆเข้าชม : 1616
ลางานแบบกระดาษๆ OUT!!!

พูดเรื่องการลาแล้วเมื่อทุกคนเป็นพนักงานทุกคนก็ต้องมีสิทธิ์ในการลาต่าง ๆ ที่มีในองค์กร แล้วการลาแต่ละครั้งมันช่างยุ่งยากเปลืองหมึกเปลืองกระดาษเปลืองค่าโทรศัพท์ หากเรามามองถึงเรื่อง Technology ในปัจจุบันมันควรจะมีอะไรที่ทำให้เราสะดวกมากขึ้นเข้าชม : 1775
การเลือกใช้โปรแกรมดี ๆ ก็ทำให้งานออกมาดีได้ไม่ยาก....

ปัจจุบันบริษัทไม่ว่าจะที่ใด ๆ ก็จะต้องมีโปรแกรมที่ช่วยในการทำเงินเดือนให้เป็นเครื่องมือช่วยให้ฝ่ายบุคคลทำงานสะดวกและตรวจสอบข้อมูลได้ง่ายเข้าชม : 1732
เหนื่อยกับการตรวจสอบประวัติผู้สมัครติด Black list

แต่ละองค์กรมีการเข้า-ออกของพนักงานอยู่เป็นประจำ บ่อยครั้งที่ฝ่ายบุคคลต้องมาตรวจสอบบุคคลต้องห้ามที่ติดหรือเข้าข่าย Black List ซึ่งในหลายๆครั้งจำนวนผู้สมัครเข้ามาสมัครที่ละมากๆเข้าชม : 1832
Previous   |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  | Next