กรณีที่ต้องการตรวจสอบ Format การจัดเก็บข้อมูลนำส่งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แอล เอช ฟันด์ มาสเตอร์พูล

กรณีที่ต้องการตรวจสอบ Format การจัดเก็บข้อมูลนำส่งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แอล เอช ฟันด์ มาสเตอร์พูล

Q:
กรณีที่ต้องการตรวจสอบ Format การจัดเก็บข้อมูลนำส่งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แอล เอช ฟันด์ มาสเตอร์พูล
A:
กรณีที่ต้องการตรวจสอบ Format การจัดเก็บข้อมูลนำส่งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แอล เอช ฟันด์ มาสเตอร์พูล มีวิธีการอย่างไร


วิธีการตรวจสอบ Format การจัดเก็บข้อมูลนำส่งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แอล เอช ฟันด์ มาสเตอร์พูล มีวิธีการดังนี้


-    Help >> Bank & Provident Found Format
 
-    เมื่อเข้ามาที่หน้าจอ Bank & Provident Found Format ให้ทำการเลือก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ >> กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แอล เอช ฟันด์ มาสเตอร์พูล ดังภาพค่ะ

 


 
 916
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์