กรณีที่ต้องการตรวจสอบ Format การจัดเก็บข้อมูลนำส่งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice มีวิธีอย่างไร

กรณีที่ต้องการตรวจสอบ Format การจัดเก็บข้อมูลนำส่งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice มีวิธีอย่างไร

Q:
กรณีที่ต้องการตรวจสอบ Format การจัดเก็บข้อมูลนำส่งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice มีวิธีอย่างไร
A:
กรณีที่ต้องการตรวจสอบ Format การจัดเก็บข้อมูลนำส่งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว มีวิธีการอย่างไร


วิธีการตรวจสอบ Format การจัดเก็บข้อมูลนำส่งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว มีวิธีการดังนี้

-    Help >> Bank & Provident Found Format
 
-    เมื่อเข้ามาที่หน้าจอ Bank & Provident Found Format ให้ทำการเลือก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ >> กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ดังภาพค่ะ

 


 
 1099
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์